Zabıt katipliği deneme hız testi

. .

Zabıt katipliği deneme hız testi